Contact Us

Shop on-line www.wellb.store

Please send us an e-mail if you have any questions regarding your order or our website:

 
If you are a retailer please contact us for the wholesale offer:
 
We try to reply as soon as possible to all the emails; however, on weekends and bank holidays we do not check the mailbox. All queries sent over the weekend will be replied to on Monday.

RETURN ADRESS:
Please pack bag safely before shipping.
Please send e-mail before return.
Customer bears the cost of return.
 
Good Times Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 60
33-140 Brzozówka, POLAND
phone: +48 605252265
 
COMPANY DETAILS:

Good Times spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (23-204) Kraśniku, adres siedziby ul. Kasprowicza 3/23, 23-204, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001001155, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN posługującą się numerem NIP: 7151950654.

Tax ID No: 7151950654
 
Store account number for payment in PLN:
Nest Bank in Warsaw

662530 0008 2097 1075 0978 0001

 
Account for foreign transfers for payment in EURO:
Nest Bank in Warsaw

PL75 1870 1045 2078 1075 0978 0001

SWIFT: NESBPLPW

Drop us a line